Skip to main content
Zastosowanie technologii 5G w Autonomicznych Wózkach Widłowych

Realizacja projektu trwa od 04.06.2020r. do 02.10.2020r.

Technologia 5G w Autonomicznych Wózkach Widłowych

 

 

Logotypy UE

 

Celem projektu jest zastosowanie technologii 5G w Autonomicznych Wózkach Widłowych (określanego dalej akronimem AWW).

AWW jest systemem informatycznym instalowanym na wózki widłowe pozwalającym wózkom widłowym na autonomiczne poruszanie się i przemieszczanie towaru bez udziału człowieka. Istotnym zagadnieniem technicznym tej technologii jest sposób automatycznej dystrybucji zleceń do wózków, komunikacji i koordynacji pracy pomiędzy wózkami, system bezpieczeństwa wózka, czy też zdalny monitoring wózków widłowych. Do wszystkich tych zagadnień niezbędna jest komunikacja sieciowa wózków z serwerami zarządzającymi zleceniami pracy dla wózków, zdalnym systemem bezpieczeństwa, czy też system monitoringu. W tym celu niezbędne jest opracowanie technologii komunikacji pomiędzy serwerami, a wózkami widłowymi, czy też pomiędzy samymi wózkami. Technologia ta ma zapewnić szybką i niezawodną komunikację o dużej przepustowości. Technologia 5G spełnia takie wymagania i została przewidziana do typu zastosowań jak np.: sterowanie robotami w koncepcji Przemysłu 4.0. Projekt ten polega na opracowaniu instalacji pilotażowej, która wykorzysta technologię 5G do sterowania i monitoringu robotów w postaci autonomicznych wózków widłowych w koncepcji automatyzacji procesów przemysłowych.

Realizacja projektu trwa od 04.06.2020r. do 02.10.2020r.

Akcelerator 5G

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu S5- Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II. 1. 2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Logotyp programu S5- Akcelerator Technologii 5G Logotyp ŁSSE