Skip to main content
Wzrost sprzedaży i skali produkcji autonomicznych wózków widłowych poprzez zakup niezbędnych systemów i oprogramowania

Inovatica AGV Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost sprzedaży i skali produkcji autonomicznych wózków widłowych poprzez zakup niezbędnych systemów i oprogramowania.

Inovatica AGV Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost sprzedaży i skali produkcji autonomicznych wózków widłowych poprzez zakup niezbędnych systemów i oprogramowania.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości produkcyjnych i standaryzacja produkcji autonomicznych wózków widłowych Inovatica AGV. Dzięki temu nie tylko zostaną usunięte bariery w komercjalizacji rozwiązań opracowanych podczas prac B+R, ale przede wszystkim zwiększy dostępność innowacyjnych systemów transportu wewnętrznego dla przedsiębiorców z Łódzkiego i całej Polski. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celów pośrednich, będących kolejnymi etapami realizacji projektu tj.:

1. Zakup systemu i metody procesu analizy przedwdrożeniowej wózków autonomicznych.
2. Zakup systemu procesu produkcji wózków autonomicznych.
3. Zakup systemu kontroli jakości i wdrożeń systemu wózków autonomicznych.
4. Zbudowanie powtarzalnego procesu inicjalnego uruchomienia wózków autonomicznych.
5. Zakup systemu monitoringu i konserwacji zapobiegawczej pojazdów transportowych w logistyce.

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP

 

  • Realizacja projektu trwa od  01-07-2023 do 31-12-2023.
  • Wartość ogółem projektu: 4 468 254,54 zł
  • Kwota dofinansowania: 1 998 000,00 zł

Logotypy UE,Lodzkie,PL