Skip to main content
Wdrożenie Autonomicznych Wózków Widłowych wykorzystujących technologię 5G w zakładzie przemysłowym

Realizacja projektu trwa od 15.02.2021r. do 30.09.2021r.

Wdrożenie Autonomicznych Wózków Widłowych z 5G

Celem projektu jest przetestowanie i rozwinięcie oprogramowania (wraz z warstwą komunikacyjną) dla autonomicznego wózka widłowego wykorzystującego łączność 5G, tak by uzyskać produkt gotowy do komercjalizacji. Końcowym efektem projektu będzie wdrożenie autonomicznego wózka widłowego w zakładzie przemysłowym wykorzystującego sieć 5G.

Celem procesu akceleracji będzie wdrożenie oprogramowania wydawania zleceń i zdalnego systemu bezpieczeństwa autonomicznych wózków widłowych, wykorzystującego technologię 5G, w realnym procesie produkcyjnym jednego z partnerów projektu. Wdrożenie to będzie stanowiło  sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych na IX poziomie gotowości technologicznej (IX TRL)
i uzyskanie ostatecznej formy rozwoju tej technologii.

Technologia 5G zapewnia szybką i niezawodną komunikację o dużej przepustowości, dzięki której możliwa jest komunikacja sieciowa wózków z serwerami zarządzającymi zleceniami pracy dla wózków, zdalnym systemem bezpieczeństwa czy też systemem monitoringu.

Więcej o projekcie

Realizacja projektu trwa od 15.02.2021r. do 30.09.2021r.

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu S5- Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II. 1. 2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Logotypy UE