Skip to main content
Przyszłość Powiatu Bełchatowskiego - relacja z forum gospodarczego

Przemysł 4.0 w transformacji gospodarczej to temat prelekcji, która miała wskazać skalę wyzwań i możliwości dla regionu Bełchatowskiego po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego.

Wystąpienie przygotował Bogumił Zięba, prezes Inovatica AGV.

V Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z różnych sektorów gospodarki, w tym przedsiębiorcy, lokalni liderzy, eksperci i przedstawiciele administracji publicznej. Bełchatowskie zagłębie paliwowo-energetyczne stoi przed wyzwaniem głębokiej restrukturyzacji. Polska, w ramach programu Zielony Ład, dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. W związku z tym, od 2030 roku stopniowo będą wygaszane bloki elektrowni oraz ograniczane operacje wydobycia węgla brunatnego w kopalni. W końcu jednak, wydobycie zostanie całkowicie zakończone. Oczekuje się, że w wyniku tych działań kilkanaście tysięcy ludzi straci pracę w obu zakładach, spółkach zależnych oraz prywatnych firmach funkcjonujących w otoczeniu kopalni i elektrowni. Ponadto, 35 gmin czerpiących korzyści finansowe z działalności kopalni i elektrowni, straci je.

Dlatego podczas Forum poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących rozwoju gospodarczego regionu, w tym m.in. możliwości inwestycyjnych, współpracy międzysektorowej, a także działań na rzecz rozwoju infrastruktury i usług. Jednymi ze sposobów na rozwój regionu mogą się stać Przemysł 4.0 oraz cyfrowa gospodarka.

Właśnie o trwającej rewolucji, zmianach technologicznych, procesowych i organizacyjnych wynikających z wprowadzenia sztucznej inteligencji opowiadał w swoim wykładzie Bogumił Zięba, prezes Inovatica AGV. Omówione zostały technologie, które zmieniają oblicze gosporadki i przemysłu, takie jak AI (Artificial Intelligence), Digital Twin oraz roboty mobilne. W trakcie prelekcji przedstawiono kluczowe zmiany, jakie już teraz zachodzą w gosporarce, wizja rozwoju Przemysłu 4.0 oraz jak ona wpisuje się w naszą rzeczywistość gospodarczą.

Emergencja rozwoju AI

Warto wiedzieć, że trwająca właśnie rewolucja nie zaczęła się wczoraj ale jest efektem stopniowo ulepszanych technologii, których zwiastuny mogliśmy poznać już wiele lat temu. Do szczególnie medialnych i znanych należały chociażby pojedynki szachowe między coraz lepszymi kompterami a Garrym Kasparovem. O ile początkowe partie były jeszcze wyrównane to z czasem coraz nowsze wersje oprogramowania i sprzętu zyskały przewagę. Od początku 2023 r. nie ma natomiast bardziej gorącego tematu niż Chat GPT i kolejne odsłony umiejętności sztucznej inteligencji prezentowane przez rozmaite firmy. Czy oznacza to, że w ostatnich miesiącach nastąpiły jakieś przełomowe odkrycia w tej dziedzinie? Nie, po prostu teraz widzimy skumulowane efekty wieloletniej pracy rozmaitych zespołów. Nagłą rewolucję dobrze tłumacze termin emergencja, czyli pojawienie się nowej jakości o zdecydowanie innych funkcjonalnościach, poprzedzonej szeregiem działań o zdecydowanie mniej spektakularnych rezultatach. To tak jak ze schładzaniem wody, obniżając temperaturę o kolejne stopnie nie widzimy istotnej różnicy aż nagle między 1 a 0 woda zmienia swój stan z cieczy w ciało stałe. Właśnie teraz tak dużą zmianę jakościową osiągnęły m.in. systemy lingwistyczne i graficzne. Miarą sukcesu jest tu prosty test, czy jesteśmy w stanie rozpoznać, że coś zostało wytworzone przez zaawansowane oprogramowanie czy nie. Tymczasem okazuję się, że przygotowane w ten sposób teksty czy zdjęcia bez problemu pokonują redakcyjne sito i trafiają do publikacji. Podobnie zdjęcia generowane przez AI nie dają się odróżnić od tych robionych przez fotografa. W podsumowaniu wykładu umieszczono katalog korzyści wynikających z udziału w trwającej rewolucji oraz potencjalnych strat jakie mogą ponieść firmy i instytucje, które zignorują nowe trendy:

Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji

 •     ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI

AI może przyspieszyć i usprawnić procesy biznesowe, automatyzując zadania, które wcześniej wymagały ręcznego wysiłku. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.

 •     REDUKCJA KOSZTÓW

Automatyzacja zadań może prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych, zwłaszcza w przypadku zadań powtarzalnych i czasochłonnych.

 •     POPRAWA JAKOŚCI DECYZJI

Systemy AI potrafią analizować ogromne ilości danych i wyciągać z nich wartościowe informacje, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

 •     PERSONALIZACJA OFERTY

AI pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, co zwiększa satysfakcję z zakupów i może prowadzić do większej lojalności klientów.

 •     WSPARCIE OBSŁUGI KLIENTA

Chatboty i inne narzędzia oparte na AI mogą pomóc w obsłudze klienta, udzielając szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na pytania, co pozytywnie wpływa na doświadczenia klientów.

 •     PROGNOZOWANIE I ANALIZA DANYCH

AI może pomóc w przewidywaniu trendów, zachowań klientów i zapotrzebowania na produkty, co pozwala lepiej zarządzać zasobami, prognozować popyt i kontrolować łańcuch dostaw.

 •     INNOWACJA

AI może przyczynić się do rozwoju nowych produktów, usług lub technologii, dzięki zdolności do analizy danych i identyfikacji luk na rynku.

 •     WSPARCIE PROCESÓW REKRUTACJI

AI może przyspieszyć proces rekrutacji, analizując CV i pomagając w wstępnym selekcjonowaniu kandydatów, a także przewidując sukces pracowników na podstawie danych historycznych.

 •     ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI

Przedsiębiorstwa, które efektywnie wykorzystują AI, mogą zyskać przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, które nie korzystają z tych technologii.

 •     BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Systemy AI mogą wspomagać procesy związane z cyberbezpieczeństwem, identyfikując i reagując na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Ryzyka związane z ignorowaniem możliwości AI

 • UTRATA KONKURENCYJNOŚCI

Firmy, które nie korzystają z AI, mogą pozostać w tyle za konkurencją, która wykorzystuje te technologie do zwiększania efektywności, redukcji kosztów i innowacji.

 • NIŻSZA EFEKTYWNOŚĆ

Brak automatyzacji zadań może prowadzić do spadku wydajności, ponieważ pracownicy muszą nadal wykonywać zadania ręcznie, które mogłyby być zautomatyzowane.

 • WYŻSZE KOSZTY

Brak korzystania z AI może prowadzić do wyższych kosztów operacyjnych i trudności z kontrolą kosztów, ponieważ nie można w pełni wykorzystać możliwości automatyzacji i optymalizacji.

 • TRUDNOŚCI W PODEJMOWANIU DECYZJI

Bez korzystania z AI, firmy mogą mieć problemy z analizą dużych ilości danych, co może prowadzić do błędnych lub opóźnionych decyzji biznesowych.

 • BRAK PERSONALIZACJI

Firmy, które nie wykorzystują AI, mogą nie być w stanie dostosować swojej oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, co może prowadzić do mniejszej satysfakcji klientów i utraty lojalności.

 • PROBLEMY Z PROGNOZOWANIEM I ANALIZĄ DANYCH

Bez AI firmy mogą mieć trudności z prognozowaniem trendów rynkowych, zapotrzebowania na produkty i zachowań klientów, co może prowadzić do suboptymalnego zarządzania zasobami i łańcuchem dostaw.

 • OGRANICZENIA W INNOWACJI

Brak AI może utrudnić rozwój nowych produktów, usług i technologii, ponieważ firmy nie mogą w pełni wykorzystać możliwości analizy danych do identyfikacji luk na rynku i generowania pomysłów.

 • WOLNIEJSZA REKRUTACJA

Bez AI proces rekrutacji może być bardziej czasochłonny i mniej efektywny, ponieważ firmy muszą ręcznie selekcjonować kandydatów i oceniać ich umiejętności.

 • TRUDNOŚCI Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Firmy, które nie wykorzystują AI, mogą być bardziej narażone na ataki cybernetyczne, ponieważ nie mogą w pełni wykorzystać możliwości AI do wczesnego wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

 • UTRATA MOŻLIWOŚCI WZROSTU

Bez AI, firmy mogą stracić szansę na szybszy rozwój, ponieważ nie będą w stanie wykorzystać wszystkich możliwości.

 

V Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego odbyło się 21 kwietnia 2023 w Bełchatowie. Okazało się ono ważnym wydarzeniem dla lokalnego biznesu, umożliwiającym wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych.

 

Logotypy UE