Skip to main content
Rozbudowa technologii Autonomicznych Wózków Widłowych w Przemyśle 4.0.

Realizacja projektu trwa od 01.01.2022r. do 30.06.2023r.

Projekt z dofinansowaniem UE

Rozwój technologii Autonomicznych Wózków Widłowych

Celem projektu jest rozbudowa zaawansowanej technologii Autonomicznych Wózków Widłowych. Idea Przemysłu 4.0 ewoluuje wraz z postępem technologicznym i wykracza poza idee połączenia maszyn i robotów siecią teleinformatyczną w celu budowy wartości w przemyśle, czy przepływów w łańcuchach dostaw. W nowoczesnym ujęciu tej idei, w którą wpisuje się przedmiotowy projekt, roboty w formie heterogenicznych typów autonomicznych wózków widłowych współpracują ze sobą za pomocą rozproszonych algorytmów sterowania opartych o teorie systemów agentowych w celu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów i realizacji celu przedsiębiorstwa. Do tego pojazdy autonomiczne w formie wózków widłowych realizują zaawansowane sposoby układania palet w rzędach za pomocą zaawansowanych algorytmów nawigacji, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji. Technologia ta zostanie zbudowana w 5 etapach (3 etapy badania przemysłowe, 2 etapy prac rozwojowych), która to stanowi innowację na skalę polską, a niektóre jej elementy na skalę światową. Firma Inovatica AGV posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce pojazdów autonomicznych, posiada pierwsze pilotażowe wdrożenia tej technologii w firmach w Polsce, odpowiednie zasoby, zaplecze know-how, niezbędne WNiP, zasoby techniczne dla przeprowadzenia projektu, a przede wszystkim potencjał ludzki i finansowy do sfinansowania projektu. Odbiorcą technologii są dystrybutorzy wózków widłowych, firmy z branży logistycznej i przemysłowej z całego świata.

Dane projektu AWW

Realizacja projektu trwa od 01.01.2022r. do 30.06.2023r.

Wartość projektu: 2 266 875,00 PLN

Wkład ze środków krajowych: 1 711 625,00 PLN