Skip to main content
Robotyzacja na wyciągnięcie ręki: nowe dotacje dla firm

Sięgnij z nami po dotacje na automatyzację produkcji i transportu wewnętrznego. Firmy ze Wschodniej Polski mogą już szykować aplikację o 3 000 000 zł, nabór rusza już w sierpniu. Podpowiadamy na co i jak można otrzymać dotacje PARP.

Jeśli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo i planujesz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań automatyzacyjnych, to jest program stworzony dla Ciebie. W Inovatica AGV od lat zajmujemy się pozyskiwaniem środków na  badania i rozwój oraz implementację nowoczesnych technologii. Nowe dotacje to szansa na uzyskanie wsparcia finansowego, które pomoże Ci zrealizować plany rozwoju i zwiększyć efektywność swojego przedsiębiorstwa. Na początek sprawdźmy wymogi formalne jakie należy spełnić by uzyskać wsparcie.

Dotacje projektu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

Ile pieniędzy można dostać z PARP, jaki jest wkład własny

 • Maksymalne dofinansowanie to 3 000 000 pln (3 mln)
 • Wkład własny, minimum 15%

Na co można dostać pieniądze z projektu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

Program obejmuje projektowanie, wdrożenie i rozwój rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji w firmach z terenu Polski Wschodniej, w szczególności:

 1. koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej,
 2. koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
 3. nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych,
 4. nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 5. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi. koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych,
 6. koszty usług szkoleniowych,
 7. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki

Dla kogo dotacje UE

Wsparcie mogą uzyskać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 tzn.:

 • Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 • W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
 • W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Zakres geograficzny projektu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa

 • lubelskie,
 • podkarpackie,
 • podlaskie,
 • świętokrzyskie,
 • warmińsko-mazurskie
 • oraz mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa, oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)

 

Ważne terminy, o których trzeba pamiętać:

Ogłoszenie konkursu: 4 lipca 2023

Start składania wniosków: 2 sierpnia 2023

Koniec przyjmowania wniosków: 25 października 2023

Przypominamy, że nabór może zostać zakończony wcześniej jeśli zostaną w nim złożone wnioski dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na dofinansowanie. Dlatego nie warto czekać z przygotowaniem aplikacji na ostatnią chwilę. Aby ułatwić Ci proces aplikowania i zwiększyć szanse na sukces, polecamy skorzystać z doświadczenia i ekspertyzy Inovatica AGV jako partnera w ubieganiu się o dotację. Inovatica AGV ma bogate doświadczenie w składaniu aplikacji w ramach programów dotacyjnych i może pomóc Ci w przygotowaniu kompleksowej aplikacji, dostosowanej do Twoich potrzeb.

O czym jeszcze warto wiedzieć

Okres realizacji projektu powinien rozpocząć się nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku oraz zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz usług polegających na opracowaniu mapy drogowej, na podstawie przeprowadzonego audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej.

Pozyskanie unijnego dofinansowania z Inovatica AGV

Nasz zespół doświadczonych ekspertów ma bogate doświadczenie w opracowywaniu skutecznych aplikacji o dotacje i jesteśmy gotowi wspierać Cię na każdym etapie tego procesu.

 1. Analiza przedwdrożeniowa:

  • Przeprowadzimy szczegółową analizę Twojej firmy, identyfikując obszary, które mogą być objęte automatyzacją i robotyzacją.
  • Określimy potencjał i korzyści wynikające z wdrożenia nowych technologii oraz wskażemy możliwości unijnego dofinansowania.
 2. Opracowanie strategii:

  • Na podstawie analizy przedwdrożeniowej opracujemy spersonalizowaną strategię, uwzględniającą cele Twojej firmy oraz wymagania programu "Automatyzacja i Robotyzacja w MSP".
  • Skoncentrujemy się na dostosowaniu rozwiązań technologicznych do Twojego biznesu i maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych.
 3. Tworzenie aplikacji o dofinansowanie:

  • Przygotujemy kompleksową aplikację o dofinansowanie, uwzględniającą wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
  • Zapewnimy, że aplikacja będzie odpowiednio sformułowana i spełni wszystkie wymagania formalne programu.
 4. Wsparcie w procesie wnioskowania:

  • Będziemy monitorować postępy Twojego wniosku, zapewniając ciągłą komunikację i gotowość do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości.
  • Udzielimy wskazówek dotyczących ewentualnych poprawek lub uzupełnień aplikacji, aby zwiększyć szanse na sukces.

Dlaczego warto nam zaufać:

 • Doświadczenie: Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie pozyskiwania dotacji, w tym w programach unijnych.
 • Wiedza branżowa: Nasz zespół posiada wiedzę i doświadczenie w różnych sektorach, co pozwala nam dostosować rozwiązania do specyfiki Twojej branży.
 • Skuteczność: Wielokrotnie współpracowaliśmy z polskimi i unijnymi instytucjami podczas licznych projektów badawczo-rozwojowych oraz implementujących nowe technologie, wiemy jak uzyskać znaczące dofinansowanie na rozwój i modernizację.
 • Indywidualne podejście: Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dopasowując strategię i rozwiązania do potrzeb i celów Twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić możliwości pozyskania unijnego dofinansowania w programie "Automatyzacja i Robotyzacja w MSP". Różnorodność technologii i możliwości wsparcia finansowego czekają na Ciebie. Razem możemy zwiększyć efektywność Twojego przedsiębiorstwa i zapewnić jego rozwój w dynamicznym świecie automatyzacji i robotyzacji.

Zgłoś się i przygotuj z nami wniosek o dotację UE

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz maila na agv(at)inovatica.com

Opisz w kilku zdaniach swoją działalność i koniecznie pozostaw swoje dane kontaktowe jak imię, nazwisko, telefon i nazwa firmy. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą by wspólnie przeanalizować na jaki cel warto aplikować o dotację oraz przedstawią zasady dalszej współpracy.

Zobacz jak zautomatyzowaliśmy proces logistyczny w Raben Group

Automatyzacja intralogistyki

Innowacje w Raben - wózek AGV w Strykowie || Raben Group 🚛 - YouTube