Skip to main content
Autonomiczne Wózki Widłowe

Realizacja projektu trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

Rozwój Autonomicznego Wózka Widłowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Realizacja projektu trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci zestawu modernizacyjnego dla Autonomicznego Wózka Widłowego (określanego akronimem AWW) do oferty produktowej firmy.

Zestaw modernizacyjny jest dedykowanym produktem dla wózków widłowych niewyposażonych w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych takich jak: transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też składowanie ładunków. Wyposażenie wózków widłowych w tą funkcję drastycznie redukuje ilość niezbędnych operatorów do obsługi wózków widłowych. Zestaw modernizacyjny AWW będzie opracowany w formie dedykowanego komputera pokładowego wózka wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz z zestawem czujników do instalacji na wózku widłowym.