Skip to main content
Zobacz film z testów w fabryce Whirpool

Autonomiczny wózek widłowy rozpoczął realizację zadań w nowoczesnej fabryce z branży AGD.

Inovatica AGV w Whirlpool

Testy AGV w fabryce Whirlpool

Dzięki trwającym kilka miesięcy testom możemy potwierdzić sprawność autonomicznych wózków widłowych w codziennej pracy na terenie hali produkcyjno-magazynowej. Na początku zadbaliśmy o sprawne przeprowadzenie procesu wdrożenia, które obejmuje:

 • Analizę procesów logistycznych realizowanych na produkcji i w magazynie
 • Mapowanie tras, po których będzie się poruszał wózek oraz ich cyfrową optymalizację
 • Wyznaczenie miejsc postojowych i ładowania
 • Wyznaczenie miejsc pobierania i odkładania palet
 • Instrukcje dla załogi jak współpracować z pojazdem autonomicznym
 • Integracja z lokalnym systemem łączności bezprzewodowej wi-fi
 • Testy awaryjnego zatrzymania

W testach biorą udział dwa autonomiczne wózki. Pojazdy bazują na konstrukcjach marki Crown, na których implementowany jest osprzęt i software Inovatica AGV. W ramach sprawdzianu analizowane są m.in.:

 • Wydajność wózka
 • Definiowanie procesów/zadań, które ma obsługiwać wózek
 • Maksymalny okres czasu pracy na jednym ładowaniu
 • Łączność z lokalną siecią wi-fi
 • Sprawność systemów bezpieczeństwa

Badanie wydajności AGV 24/7

Podczas okresu testowego wózek realizuje wszystkie docelowe zadania tak jak podczas normalnej pracy. Podbiera palety z podłogi, rolltoku lub foliarki i transportuje je do magazynu lub dowozi palety z magazynu na zaplecze produkcji. W przypadku braku aktualnego zlecenie wózek samoczynnie parkuje na wyznaczonym miejscu oczekując na wznowienie procesu. W przypadku niskiego naładowania baterii wózek samoczynnie kieruje się do akumulatorowni. Sprawdzana jest również maksymalna wydajność podczas nieprzerwanej pracy wózka w systemie 24/7.

Zobacz film pokazujący autonomiczny wózek widłowy Inovatica AGV podczas pracy:


<iframe allow=";" allowfullscreen frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bh_NokNeRdE" width="560"></iframe>