Skip to main content
Złoty medal targów innowacji Intarg 2022

Technologia autonomicznych wózków widłowych Inovatica AGV została nagrodzona złotym medalem podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022.

Wózki widłowe Inovatica AGV ze złotem!

Wydarzenie miało miejsce w Katowicach, w dniach 11-21 maja 2022r.  Do katowickiego Spodka przyjechały firmy oraz jednostki naukowo-badawcze z Polski i zagranicy. Wśród zgłoszonych do konkursu wynalazków były również autonomiczne wózki widłowego Inovatica AGV. Jury konkursu doceniło szczególnie możliwość retrofittingu, czyli dostosowania zwykłego elektrycznego wózka paletowego do standardu pojazdu autonomicznego. Duże wrażenie zrobiło również przygotowane przez oprogramowanie do lokalizacji i nawigacji wózka w oparciu o dane z lidarów.

AGV/AMR w Katowicach

Katowickie targi organizowano już po raz XV, a wśród branż wystawienniczych ważna rolę odgrywały Przemysł 4.0 oraz Transport i logistyka. Patronami i partnerami targów zostały m.in.:

  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
  • Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej Wynalazków
  • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Urząd Patentowy RP

Podczas towarzyszącej targom konferencji firma Inovatica zaprezentowała wykład p.t. Istotne aspekty wdrożeniowe pojazdów autonomicznych w halach magazynowo produkcyjnych. W strefie networkingu udało się również pozyskać obiecujące kontakty biznesowe.

Udział w wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu z projektu „Łódzkie dla Biznesu – Rozwój na Plus” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Inovatica AGV prezentowała swoją ofertę na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji o tym i podobnych projektach znajdziecie tutaj:

https://biznes.lodzkie.pl/aktualnosci/

Projekt z finansowaniem UE