Skip to main content
Zalety sieci 5G w pojazdach AGV

Pojazdy transportu wewnętrznego mogą realizować swoje zadania w oparciu o sieć wi-fi. Jednak dzięki 5G ich możliwości znacznie rosną.

Sieć 5G oferuje większą szybkość, niezawodność i jest w stanie obsłużyć jednocześnie o wiele więcej urządzeń. Dzięki temu ma bezpośredni wpływ efektywność podłączonych do niej urządzeń. Sprawdziliśmy czy nowa sieć może mieć pozytywny wpływ na pojazdy transportu wewnętrznego np. autonomiczne wózki widłowe.

TOP 5 zastosowań 5G

 

1. Komunikacja i koordynacja pracy pomiędzy wózkami

Wózki widłowe

W ramach jednego magazynu, czy zakładu produkcyjnego może jednocześnie pracować wiele autonomicznych wózków widłowych. Mogą one realizować zróżnicowane zadania poprzez koordynację pracy lub komunikację pomiędzy sobą. Wspólna koordynacja działań może być realizowana poprzez centralny system wydawania zleceń, wysyłający zadania do wózków w sposób w pełni automatyczny. Innym możliwym zastosowaniem może być system komunikacji pomiędzy wózkami, pozwalający zrealizować pewien zbiór zadań transportu wewnętrznego. Taki system byłby wdrożeniem wieloagentowym (ang. multi-agent system), czyli systemem złożonym z komunikujących i współpracujących między sobą agentów (w tym wypadku wózków), realizujących wspólne cele. Do każdego z tych zastosowań wskazane jest wdrożenie infrastruktury komunikacyjnej opartej o sieć 5G.

 


2. System bezpieczeństwa

 

Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa jest możliwość zatrzymywania wózka lub całego procesu zdalnie za pomocą przycisków bezpieczeństwa zamontowanych w hali logistycznej/produkcyjnej lub w konsoli zdalnej. W tym celu wymagane jest wdrożenie niezawodnego i bezprzewodowego medium komunikacyjnego o bardzo szybkim czasie reakcji. Wymogi szybkości i niezawodności spełnia sieć 5G, która może być użyta jako technologia komunikacji bezprzewodowej dla systemu bezpieczeństwa robotów.

 

 

3. Zdalny system diagnostyki autonomicznych wózków widłowych

 

Autonomiczne wózki widłowe

 

Technologia 5G może być użyta do monitoringu i zdalnej diagnostyki, czy nawet zdalnej naprawy autonomicznych wózków widłowych. Z uwagi na geograficzne rozproszenie wdrożeń systemu możliwość diagnostyki, monitoringu i naprawy pojazdów z siedziby firmy wdrażającej jest znaczącym ułatwieniem i może znacząco skracać czas obsługi serwisowej.

 

4. Analityka

 

Analiza procesu transportu wewnętrznego np.: lokalizacji wózków, szybkości realizowania zadań transportu wewnętrznego, ilości zatrzymań, ilości przewiezionych palet itp. generuje zazwyczaj duże ilości danych. Wózek wysyłający dane analityczne do systemu „big data”, stanowiącego duży i zmienny zbiór danych o „zachowaniu” wózków powinien korzystać z szybkiej sieci o dużej przepustowości np. 5G. Przetwarzanie i analiza zebranych danych umożliwia zdobycie nowej wiedzy do procesów transportu wewnętrznego, a docelowo do optymalizację, wzrost efektywności i redukcję kosztów.

 

5. Integracja Warehouse Management System

 

Magazynowy System Informatyczny jest programem do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywanym w logistyce. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Szczególnie tych obsługujących codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Przepływ towarów w magazynie jest kontrolowany przez system WMS, który może wysyłać zlecenia transportu wewnętrznego do autonomicznych wózków widłowych. Wysyłka zleceń będzie odbywała się w sposób automatyczny, bez udziału operatora. W tym celu niezbędne jest zapewnienie komunikacji pomiędzy systemem WMS, a wózkami widłowymi. Taka komunikacja może być zapewniona m.in. przez infrastrukturę sieci 5G.