Skip to main content
Testy przedwdrożeniowe AGV: Zalety, wyzwania i metody oceny

Przedstawiamy zalety i wyzwania związane z tą usługą oraz proponuje wskaźniki i cele, które pomagają dokładnie zweryfikować efekty testów.

Wprowadzenie technologii autonomicznych wózków widłowych do procesów magazynowych i logistycznych stanowi duże wyzwanie. Wielu managerów widzi w nim kluczowy krok w kierunku zwiększenia efektywności i precyzji tych operacji. Jednocześnie jednak tak dużej zmianie towarzyszy wiele pytań i wątpliwości. Odpowiedzią i sposobem weryfikacji dla komputerowych estymacji jest usługa testów przedwdrożeniowych. Przedstawiamy zalety i wyzwania związane z tą usługą oraz proponuje wskaźniki i cele, które pomagają dokładnie zweryfikować efekty testów.

Zalety testów przedwdrożeniowych AGV:

 1. Identyfikacja problemów: Testy przedwdrożeniowe pozwalają na wykrycie potencjalnych problemów lub niedociągnięć. Dotyczą one zarówno środowiska w jakim pracować autonomiczne wózki widłowe jak i ich funkcjonowania w danej hali. Umożliwia to wykonanie niezbędnych poprawek jeszcze przed docelowym wdrożeniem.
 2. Optymalizacja wydajności: Dzięki testom można ocenić wydajność wózków w rzeczywistych warunkach magazynowych, co pozwala na dokładne dostosowanie parametrów i algorytmów nawigacji. Testy pozwalają na indywidualne dostosowanie wózków do specyficznych potrzeb danego magazynu lub procesu logistycznego.
 3. Bezpieczeństwo: Testy pozwalają ocenić skuteczność systemów wykrywania przeszkód oraz reakcji wózków na potencjalne zagrożenia.

 

Wyzwania testów przedwdrożeniowych AGV:

 1. Kompleksowość środowiska: Różnorodność warunków magazynowych lub produkcji może skomplikować proces testów, wymagając dokładnej symulacji różnych scenariuszy.
 2. Czas i zasoby: Przeprowadzenie testów przedwdrożeniowych może być czasochłonne i kosztowne, ale inwestycja ta zazwyczaj przynosi duże korzyści na dłuższą metę.
 3. Optymalizacja algorytmów: Testy mogą ujawnić konieczność optymalizacji algorytmów nawigacji i sterowania oraz korekty tras po jakich mają się poruszać autonomiczne wózki widłowe.

 

Na podstawie zrealizowanych testów i wdrożeń wiemy, że te próby są niezwykle ważne. Oto konkretne i praktyczne przykłady zdarzeń jakie trudno zidentyfikować bez fizycznej obecności wózka:

 • Nierówne pokrycie hali sygnałem Wi-Fi. Stała łączność to jeden z wymogów bezpieczeństwa AGV. Zdarza się jednak, że lokalna sieć wymaga wzmocnienia lub zmian w konfiguracji.
 • Korekty wyznaczonych wirtualnie tras. Zazwyczaj podczas testów na żywo okazuję, że się można znacząco poprawić wyznaczone komputerowo trasy. Ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość realizacji zadań, a więc i późniejszą efektywność wózka. Optymalizacja taka nie musi oznaczać wyznaczania nowej ścieżki, czasami wystarczy korekta kątów na zakrętach czy poprawa granic obszaru wyznaczonego do manewrowania AGV.
 • Kalibracja. Teoretycznie wszystkie hale mają idealnie gładkie posadzki. W praktyce to co dla operatora manualnego jest drobnym wstrząsem potrafi znacząco spowolnić pojazdy zrobotyzowane. Stąd podczas testów uważnie sprawdzamy jak wózek radzi sobie na dylatacjach i wszelkich innych nierównościach by za pomocą korekt na poziomie oprogramowania zminimalizować zagrożenia niepotrzebnych zakłóceń w pracy AGV.

Metody realizacji testów przedwdrożeniowych:

 1. Symulacje komputerowe: Przy użyciu zaawansowanego oprogramowania można symulować różne scenariusze działania wózków w oparciu o wirtualny model hali.
 2. Testy przedwdrożeniowe, próby w rzeczywistym środowisku: Przeprowadzenie testów na małą skalę w rzeczywistym magazynie pozwala na ocenę funkcjonowania wózków w realnych warunkach.
 3. Testy etapowe poprzedzające finalne wdrożenie: Wprowadzenie wózków do procesu magazynowego stopniowo, zaczynając od prostszych zadań, a następnie rozbudowując zakres obowiązków. Równolegle prowadzone są szkolenia dla załogi współpracującej bezpośrednio i pośrednio z AGV.

Wyznaczanie mierników i celów testów:

 1. Efektywność: Pomiar czasu i ilości zadań wykonywanych przez wózki (np. ilość przetransportowanych palet w jednostce czasu).
 2. Stabilność procesu. Sprawdzenie powtarzalności czasu realizacji danego zadania w czasie np. w pętli 24h lub dłuższej (z przerwami na ładowanie/wymianę akumulatora).
 3. Dokładność nawigacji: Ocena precyzji poruszania się wózków w różnych obszarach magazynu.
 4. Reakcje na przeszkody: Testowanie systemów wykrywania przeszkód i skuteczności reakcji wózków na zagrożenia.
 5. Zużycie energii: Pomiar zużycia energii w trakcie operacji, w porównaniu do tradycyjnych wózków.
 6. Bezpieczeństwo: Ocena skuteczności systemów bezpieczeństwa w wykrywaniu i unikaniu kolizji.
 7. Skalowalność: Zbadanie, czy system wózków jest skalowalny w miarę rosnących potrzeb magazynu.

Testy przedwdrożeniowe tańsze o 40%

Główne koszty ponoszone podczas realizacji testów przedwdrożeniowych to czas pracy ekspertów wdrażających i konfigurujących roboty. Jednocześnie zdając sobie sprawę, że testy takie są niemal niezbędnym elementem procesu zakupowego ich koszt jest odliczany od ceny wózka w przypadku jego zakupu. W przypadku braku decyzji zakupowej ponoszone są jedynie ograniczone do minimum koszty transportu wózka oraz pracy zespołu wdrożeniowego. Aby jeszcze decyzja o wykonaniu testów była łatwiejsza i więcej firm mogło sprawdzić innowacyjne technologię obniżamy ich cenę do końca września aż 40%!

Zakres testów i analizy przedwdrożeniowej

1. Wstępna analiza gotowości do wdrożenia AGV w danej lokalizacji.

 • Analiza infrastruktury hali.
 • Analiza procesów transportu wewnętrznego.
 • Opracowanie scenariusza testów i określenie mierników definiujących ich powodzenie.
 • Opracowanie konkretnych misji do realizacji przez wózek AGV (pojedynczych lub ułożonych w sekwencje).

 

2. Przygotowanie wózka widłowego do testów:

 • Przygotowanie wirtualnej mapy obiektu, w którym realizowane będą testy na potrzeby systemu nawigacji i lokalizacji.
 • Konfiguracja i kalibracja sensorów, kamer i innych urządzeń potrzebnych do nawigacji i bezpiecznej pracy.
 • Integracja z lokalną siecią Wi-Fi/5G.

 

3. Testy funkcjonalności:

 • Testy nawigacji: Weryfikacja zdolności wózka do precyzyjnego poruszania się po określonych ścieżkach.
 • Testy podnoszenia i opuszczania: Sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia i  opuszczania wideł.
 • Testy lokalizacji palety/rolki, jej prawidłowego podbierania i odkładnia.
 • Testy bezpieczeństwa: Wykrywanie i reakcja na przeszkody, awaryjne zatrzymywanie.

 

4. Testy efektywności:

 • Testy szybkości i dokładności (np. Ilość poprawnie przetransportowanych palet na godzinę/podczas zmiany).
 • Testy zużycia energii i wydajności pracy na baterii w określonych procesach.

 

5. Testy integracji:

 • Integrowanie systemu autonomicznego z istniejącym oprogramowaniem magazynowym lub zarządzania (np. w zakresie zdalnego sterowania bramami).

 

6. Monitorowanie i analiza:

 • Ciągła analiza danych podczas testów.

 

7. Szkolenie i wsparcie:

 • Szkolenie dla personelu obsługującego wózki w zakresie obsługi autonomicznego systemu.
 • Udzielanie wsparcia technicznego i odpowiedzi na pytania dotyczące testów.

 

8. Raport końcowy i rekomendacje:

 • Przygotowanie pełnego raportu na temat przeprowadzonych testów, w tym osiągniętych wyników i potencjalnych obszarów do poprawy.
 • Udzielenie rekomendacji dotyczących dalszej implementacji autonomicznych wózków widłowych.

 

Podsumowanie:

Testy przedwdrożeniowe automatycznych wózków widłowych są kluczowym etapem wprowadzania nowoczesnych technologii do procesów logistycznych. Ich zalety obejmują identyfikację problemów, optymalizację wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie do potrzeb. Jednakże proces ten może być czasochłonny i wymagający, z wyzwaniami związanymi z różnorodnością warunków i optymalizacją algorytmów. Wyznaczenie mierników i celów testów pozwala na dokładną ocenę ich efektywności i doprowadzenia do sukcesu implementacji autonomicznych wózków widłowych.

Skontaktuj się z nami przez formularz lub email aby otrzymać ofertę specjalną na testy przedwdrożeniowe.