Skip to main content
Premier Morawiecki na pokazie wózka AGV

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Łodzi spotkał się z innowacyjnymi firmami m.in. Inovatica AGV.

Pokaz autonomicznych wózków widłowych

Prezentacja możliwości rozwiązania od Inovatica AGV spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno premiera jak i towarzyszących mu przedstawicieli rządu. Podczas spotkania zademonstrowano krótki przejazd wózka, samodzielnie podebranie i odłożenie palety. Biznesowe atuty zaprezentował premierowi Bogumił Zięba, CEO Inovatica AGV: Automatyzujemy transport wewnętrzny w nowoczesny i bardzo bezpieczny sposób. Za autonomiczną pracę wózka odpowiada odpowiednie oprzyrządowanie oraz zaawansowana technologia odnajdywania się w przestrzeni. Co ważne wózek może pracować również tam gdzie są niesprzyjające warunki dla operatorów manualnych np. chłód, hałas lub duże zapylenie.

Nad poprawną realizacją pokazu oraz systemami bezpieczeństwa czuwał Wojciech Młynarczyk, CTO Inovatica AGV. Organizatorem spotkania była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Premier Morawiecki w Łodzi

Po zapoznaniu się z najnowszymi technologiami premier spotkał się z przedsiębiorcami i zarządem ŁSSE. W dyskusji poruszono m.in. tego jaką wartość dla startupów technologicznych ma pomoc publiczna. Wbrew pozorom ma ona o wiele szerszy wymiar niż tylko granty finansowe – Bardzo cenna jest dla nas możliwość walidacji naszych rozwiązań w przemyśle. ŁSSE i StartupSpark umożliwiają nam wdrożeń. To bardzo ułatwia kontakty biznesowe i przejście do etapu deklaracji zakupowych bezpośredni kontakt z największymi koncernami w celu prowadzenia testów i pilotażowych – podkreśla Bogumił Zięba.

 

Podczas wizyty w Łodzi premier Morawiecki odwiedził również budowę tunelu średnicowego i spotkał się z mieszkańcami na ul. Piotrkowskiej.

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu S5-Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.