Skip to main content
Logistyczne trendy 2023

Raport logistyczny 2023 - poznaj listę 35 trendów kluczowych dla polskiej logistyki.

Raport logistyczny 2023

Analiza przygotowana przez ekspertów klastra LODZistics zawiera listę 35 trendów, w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, które zostały ocenione przez respondentów.  Pierwsze miejsce na liście zajmuje cyberbezpieczeństwo, a pozostałe punkty, takie jak identyfikacja i śledzenie towarów w łańcuchu dostaw, automatyzacja, efektywność energetyczna, digitalizacja, sztuczna inteligencja, technologie niskoemisyjne i elastyczność rynku pracy są również ważne. Dodatkowo wyniki badania zostały podzielone na grupy. Ankietowane kobiety wykazywały większe zainteresowanie cyberbezpieczeństwem niż mężczyźni, a młodzież była bardziej zainteresowana sztuczną inteligencją i blockchainem.

Raport logistyczny na 2023 roku ukazuje, że e-commerce stał się kołem zamachowym dla logistyki, ale spełnienie oczekiwań klientów w zakresie natychmiastowych dostaw jest coraz trudniejsze. Granica czasu dostaw przesuwa się z każdym rokiem, a klienci chcą zamówienia już w ciągu godziny, nie płacąc więcej i nie pogarszając jakości usług. 

Firmy logistyczne, doświadczone pandemią, zabezpieczają alternatywne szlaki dostaw na wypadek niespodziewanego ich przerwania. Rozwój eko-rozwiązań to kolejny trend w branży, wiele firm konsekwentnie ogranicza emisję dwutlenku węgla i uwzględnia zrównoważony rozwój w swoich strategiach. Wprowadzane są systemowe optymalizacje procesów, a nowe technologie i pojazdy pozwalają na zmniejszenie emisji..

Zagrożenia i wyzwania branży logistycznej w Polsce

Jednym z głównych problemów jest kryzys energetyczny, który skutkuje wzrostem cen paliw i energii elektrycznej oraz brakiem stabilnych dostaw prądu. Wzrost kosztów paliw negatywnie wpływa na prognozowanie rentowności firm, zwłaszcza tych z wieloletnimi umowami z klientami, a konkurencyjny rynek B2C nie pozwala na odrobienie strat. Niewielki udział pojazdów elektrycznych w transporcie nie stanowi rozwiązania. Rosnące ceny energii elektrycznej i gazu zmieniły również koszty ogrzewania hal magazynowych.

Kolejnym problemem jest brak dostępności pracowników, w szczególności operatorów wózków, magazynierów i managerów centrów logistycznych. Największe trudności z pozyskaniem pracowników występują w województwach łódzkim i wielkopolskim, gdzie skupiło się wiele hal logistycznych. Niestabilność wynagrodzeń, inflacja i zatrzymanie dopływu pracowników ze Wschodu są dodatkowymi problemami, które utrudniają rekrutację pracowników.

Gorącym tematem jest problem zwrotów w obsłudze e-commerce. Jest to proces trudny i czasochłonny, wymagający dodatkowych przejazdów, opakowań, wypełniaczy i transportu między magazynami. Coraz więcej firm powierza obsługę zwrotów wyspecjalizowanym operatorom logistycznym. Alternatywnym rozwiązaniem jest ograniczenie zwrotów poprzez poprawę opisu produktów i przedstawienie rzeczywistych rozmiarów.

Nowe technologie w logistyce

Automatyzacja i robotyzacja stają się coraz bardziej popularne. W tym roku celem wielu firm będzie połączenie różnych rozwiązań w spójną całość. Wśród maszyn i pojazdów, pojawią się jednostki autonomiczne, które będą wspierać się wzajemnie w procesie obsługi. W halach magazynowych autonomiczne wózki widłowe i mniejsze platformy transportowe nie są już uznawane za innowacje, ale jako nadchodzący standard. Wraz ze wzrostem popularności robotów transportowych pojawi się również zapotrzebowanie na systemy predykcyjne, które chronią przed awariami i zwiększają szanse na utrzymanie ciągłości procesu.