Skip to main content
Inovatica AGV ze wsparciem NCBiR

Rozbudowa technologii Autonomicznych Wózków Widłowych w Przemyśle 4.0.

Technologia Autonomicznych Wózków Widłowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło wsparcie dla projektu Inovatica AGV: Rozbudowa technologii Autonomicznych Wózków Widłowych w Przemyśle 4.0. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Zakwalifikowanie projektu do publicznego wsparcia to dla nas powód do dużej satysfakcji. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że do NCBiR wpłynęło 1038 wniosków, a jedynie 134 zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu zgłoszonego przez Inovatica AGV wynosi 1 711 625,00 zł.

B+R ze wsparciem NCBiR

Logo NCBiR