Skip to main content
Inovatica AGV w klastrze 5G

W Łodzi ruszył akcelerator dla firm oferujących produkty i usługi wykorzystujące sieć 5G.

5G dla biznesu

Inovatica AGV to firma wydzielona z grupy kapitałowej Inovatica, której celem jest wdrażanie, obsługa i rozwój autonomicznych wózków widłowych (AGV). Prace rozwojowe, prowadzone są w łódzkim laboratorium technicznym firmy. Dzięki dołączeniu do nowego akceleratora będą one również przygotowywane do współpracy z siecią 5G. S5 – Akcelerator Technologii 5G jest prowadzony przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną z wykorzystaniem unijnych funduszy.

Podpisanie umowy

 

O udział w akceleratorze starało się ponad 100 firm z Polski, ale również z Irlandii, Czech czy Indii. – Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli okazję współpracować z przemysłem działającym na terenie ŁSSE. Sieć 5G pozwali naszym wózkom agv osiągać jeszcze lepsze rezultaty. W przyszłości pozwoli ona na wzajemne komunikowanie się pojazdów między sobą, automatyzację procesu przydzielania im zadań, zdalną diagnostykę i jeszcze pełniejszą integrację z systemami WMS. Ponadto uwolniony zostanie potencjał analityki, pozwalający na optymalizację procesów logistycznych w czasie rzeczywistym – ocenia Bogumił Zięba, CEO Inovatica.

Jak działają pojazdy AGV

Podpisanie umowy SSE

Autonomiczne wózki widłowe (AGV) realizują swoje zadania korzystając autorskiego oprogramowania Inovatica AGV, a poruszanie się właściwą drogą umożliwia im laserowa nawigacja, czujniki zbliżania i kamery. AGV jako pojazdy transportu wewnętrznego świetnie sprawdzają się tam gdzie istnieje duża liczba zadań o powtarzalnym charakterze np. transport palet z magazynu na zaplecze produkcyjne. Co ważne pojazdy AGV mogą pracować w warunkach niekorzystnych dla człowieka jak np. hałas, niska temperatura czy brak światła. Dlatego są one uznawane za jeden z kluczowych elementów trwającej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), a ich potencjał dodatkowo zostanie wzmocniony przez sieć 5G.

 

Duże nadzieję związane z wdrażaniem nowej technologii wiąże również Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, który brał udział w konferencji inaugurującej działanie akceleratora: W Łodzi tworzy się zagłębie 5G i mam nadzieję, że będzie to nasza dolina technologiczna. Miasto ma do tego potencjał i odpowiednie zaplecze. Liczę, że wkrótce zobaczymy pierwsze efekty przemysłowych wdrożeń.

 

Zainteresowanie wprowadzaniem rozwiązań bazujących na 5G przez przemysł potwierdza Dr. Thorsten Störmer, Dyrektor Zarządzający Miele Technika Sp. z o.o. – Do działań pilotażowych wybraliśmy dwie fabryki, jedną w Łódzkiem i drugą w Niemczech. Szczególnie interesujące jest dla nas połączenie masowe IoT (Internet of Things) z AI (artificial intelligence), co pozwoli zarządzać procesami w fabrykach w czasie rzeczywistym. Chcemy również by dzięki czujnikom fabryka miała swoje bliźniaka w świecie cyfrowym. Pozwoli to szybkie i wiarygodne symulacje, zaawansowaną analitykę i wiele innych korzyści.

 

W Łodzi poza akceleratorem ŁSSE i komercyjnymi operatorami swoją sieć badawczą 5G uruchomiła również Politechnika Łódzka.

 

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu S5-Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Logo S5