Skip to main content
Dołączamy dla klastra LODZistics

Inovatica AGV dołączyła do branżowego klastra logistycznego. Cel? Organizacja wydarzeń biznesowo-edukacyjnych i skuteczne zabieganie o unijne środki na rozwój branży.

Klaster logistyczny

Branżowa organizacja reprezentuje interesy biznesu i uczelni kształcących kadry dla logistyki. LODZistics w trakcie roku organizuje szereg wydarzeń adresowanych do biznesu i networkingowych. Są to m.in. warsztaty, webinary oraz konferencje.  Najbliższe wydarzenie już we wrześniu:  konferencja Logistisc and Warehouse Trends.

Ważną rolą klastra jest również promowanie dobrych praktyk i lobbowanie za rozwiązanymi, które wspierają rozwój logistyki. Aktualnie branża ta jest traktowana jako priorytetowa w skali Łodzi i województwa Łódzkiego co oznacza m.in. dostęp do unijnych funduszy na projekty rozwojowe, badawczo-rozwojowe i inne.

Inovatica AGV została przyjęta do klastra LODZistics podczas walnego zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2022 r. Podczas spotkania dyskutowano również o aktualnych wyzwaniach branży logistycznej. Do najważniejszych należą trudności w pozyskaniu odpowiedniej kadry dydaktycznej przez uczelnie wyższe i technika, która gwarantowałaby wysoki poziom absolwentów.  Ważnymi tematami były również prace badawczo – rozwojowe oraz ich metody ich finansowania.

Uczestnikami klastra LODZistics są m.in.

 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • ASM Research Solutions Strategy
 • Cargolink Express Sp. z o.o.
 • Interabra Logistics Sp z o.o.
 • Inovatica AGV
 • Korporacja AGO - Agencja Celna
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Agencja Pracy Tymczasowej - Profit Group Sp. z o.o.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
 • Rohlig SUUS Logistics S.A.
 • Sigfox Poland