Skip to main content
AGV: Wyższa wydajność i ograniczanie emisji CO2

Autonomiczne wózki widłowe stanowią istotny element strategii mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz redukcję kosztów związanych z emisją dwutlenku węgla. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób roboty mobilne i autonomiczne wózki widłowe wpływają korzystnie na ograniczenie emisji CO2 oraz zapewnienie bezpiecznego transportu w magazynach i na terenach produkcyjnych.

Ograniczanie kosztów utrzymania i emisji CO2

W miarę jak rośnie globalna świadomość ekologiczna i zwiększają się obawy związane z emisją dwutlenku węgla oraz bezpieczeństwem pracowników, przemysł musi szukać nowatorskich rozwiązań, które jednocześnie wpłyną na ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa. Autonomiczne wózki widłowe stają się ważnym elementem tej strategii, oferując wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i biznesu.

Firmy szczególnie doceniają niższe koszty utrzymania robotów mobilnych w porównaniu do tradycyjnych wózków obsługiwanych przez operatorów. Kluczowe korzyści obejmują optymalizację tras, ograniczenie kosztów serwisowania, wydłużony czas eksploatacji oraz zmniejszenie ilości odpadów. Wdrożenie robotów przekłada się na wzrost efektywności przy jednoczesnym obniżeniu intensywności emisji CO2.

Autonomiczne wózki widłowe

Autonomiczne wózki widłowe wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak laserowa nawigacja, sztuczna inteligencja, maszynowe uczenie się oraz liczne czujniki, aby istotnie zmniejszyć koszty eksploatacyjne i emisję CO2 w przemyśle. Oto kilka sposobów, w jakie osiągają to:

  • Optymalizacja tras: Autonomiczne wózki widłowe są programowane, aby wybierać najbardziej efektywne trasy transportowe w magazynach i na terenach produkcyjnych. Wykorzystują zaawansowane algorytmy, aby unikać zatorów i tym samym redukować czas pracy i emisję CO2.
  • Niższe koszty utrzymania i dłuższa eksploatacja: Dzięki precyzyjnemu manewrowaniu i stałej kontroli prędkości, autonomiczne wózki widłowe utrzymują wysoką dokładność przez cały okres eksploatacji. Mniejsze koszty serwisowania i wydłużony czas życia przekładają się na oszczędności i mniejszy wpływ na środowisko.
  • Mniej strat materiałowych: Dzięki precyzyjnemu manewrowaniu oraz unikaniu kolizji, autonomiczne wózki widłowe pomagają w minimalizacji strat materiałowych i uszkodzeń podczas transportu. To przekłada się na mniejszą produkcję odpadów i mniejsze zużycie materiałów.
  • Inteligentne zarządzanie energią: Autonomiczne wózki widłowe mogą być zaprogramowane do utrzymywania optymalnych parametrów pracy, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania energii i niższej emisji CO2.

 

Industry robots carbon emissions

Źródło: Technology in Society Volume 70, August 2022, 102034, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160791X22001750

Kongres Nowej Mobilności

Temat ograniczania emisji i efektywnego wykorzystania pojazdów o napędzie elektrycznym był również ważnym wątkiem, zorganizowanego w Łodzi, Kongresu Nowej Mobilności (KNM). Przez trzy dni, ponad 3 tysiące reprezentantów branży e-mobility z różnych zakątków świata omawiało główne tendencje i wyzwania związane z transformacją sektora transportowego. Na terenie 13 tysięcy metrów kwadratowych wystawienniczych w EXPO Łódź, ponad 150 partnerów i wystawców prezentowało najnowocześniejsze technologie o zerowej emisji. Główny wniosek płynący z tej największej konferencji dotyczącej mobilności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej był jednoznaczny: Polska musi wykorzystać swoją historyczną szansę, jaką niesie rozwijający się sektor elektromobilności dla gospodarki.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczyła Inovatica AGV prezentując jaką rolę w procesie ograniczania emisji i zwiększania efektywności mogą  odegrać pojazdy autonomiczne w logistyce. Eksperci zgromadzenie na KNM zaznaczyli, że emisje z maszyn roboczych są 2-6 razy wyższe niż te generowane przez samochody. Elektryfikacja sektora NRMM (pojazdy pozadrogowe) przyniesie korzyści nie tylko dla społeczeństwa jako całości, ale także dla pracowników. Pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia maszyn specjalistycznych o zerowej emisji będą obszary zamknięte, takie jak kopalnie czy porty przeładunkowe. Dodatkowo, technologie oparte na wodorowych ogniwach paliwowych mogą odegrać znaczącą rolę w procesie dekarbonizacji tego sektora.

Bezpieczny transport wewnętrzny

Błędy ludzkie stanowią jedną z głównych przyczyn przerw w pracy i wypadków w magazynach. Autonomiczne wózki widłowe, działające na podstawie programów komputerowych, eliminują ryzyko błędów ludzkich, takich jak kolizje czy uszkodzenia. Badania potwierdzają, że błędy ludzkie odpowiadają za znaczną część nieplanowanych przerw w produkcji. Dlaczego to ważne dla biznesu?

  • 23% wszystkich niezaplanowanych przestojów w produkcji wynika z błędów ludzkich (badania przeprowadzone przez GE Digital)
  • 150 mln dolarów to wysokość strat w intralogistyce spowodowanych przez błędy ludzkie (badanie przeprowadzone przez Amazon Web Services w 2017 r., obejmujące firmy notowane na indeksie S&P)

 

Podsumowanie

Autonomiczne wózki widłowe stanowią innowacyjne narzędzie, które wspomaga cele redukcji emisji CO2 w przemyśle, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo w miejscach pracy. Ich zdolność do optymalizacji tras, precyzyjnego manewrowania i efektywnego zarządzania energią przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Eliminacja błędów ludzkich oraz zapewnienie stałej uwagi i bezpiecznego zachowania przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. W miarę jak ta technologia się rozwija i staje się bardziej dostępna, można oczekiwać, że autonomiczne wózki widłowe będą odgrywać coraz większą rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i efektywności w przemyśle.

Źródło zdjęć: https://pspa.com.pl