Skip to main content
AGV w biznesie - od czego zacząć?

Podpowiadamy jak sprawdzić czy AGV są dobrym rozwiązaniem do transportu wewnętrznego dla Twojej firmy.

Zdefiniuj charakter procesów produkcyjnych, dla których AGV jest rozważane jak rozwiązanie transportu wewnętrznego

Ikona wózki AGV Powtarzalne przejazdy na długich trasach to rozwiązania gdzie najłatwiej osiągnąć wysoką efektywność dzięki AGV. Dodatkowo warto pamiętać, że czynniki istotne z punktu widzenia wdrażania AGV to dobrze wypoziomowana podłoga i załoga magazynu wiedząca jak współpracować z robotami. Jednocześnie AGV pozostają niewrażliwe na wiele czynników, które dla operatorów manualnych stanowią poważne utrudnienie np. hałas, słabe oświetlenie czy niska temperatura. AGV najlepiej sprawdza się więc w odciążaniu pracowników z zadań rutynowych i tam gdzie panują szkodliwe warunki pracy.

Poznaj systemy nawigacji i oceń jaki najlepiej sprawdzi się w Twojej hali

Ikona nawigacji Inovatica AGV Aktualnie na rynku funkcjonuje równolegle kilka rozwiązań. Starsze bazują na konieczności zmian w infrastrukturze polegających na montażu znaczników i taśm, dzięki którym pojazdy AGV mogą nawigować. Aktualnie odchodzi się jednak od tego rozwiązania ponieważ każda zmiana procesu czy nawet prosta zmiana trasy wymaga ponownej „aranżacji” pomieszczenia, a same taśmy łatwo ulegają zabrudzeniom i uszkodzeniom. Inwestowanie w infrastrukturę ma dziś sens tylko w przypadku wózków systemowych, które korzystają ze specjalnych prowadnic i pracują wyłącznie między regałami. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla wózków AGV jest nawigacja laserowa. Pozwala ona zmapować obiekt, wyznaczyć odpowiednie trasy i z łatwością definiować nowe. Co ważne korzystające z laserów pojazdy AGV stale monitoruję otoczenie, dzięki czemu są w stanie reagować na przeszkodę, która pojawiła się na ich trasie. Laserowa nawigacja pozwala również na wyjątkowo szybkie wdrożenie, bo pojazd już po kilku godzinach obecności w magazynie jest gotowy na pierwsze zadania.

Branże gdzie AGV wdrożyć najłatwiej

Ikona magazyn Inovatica AGV W transporcie wewnętrznym pojazdy AGV pojawiają się w pierwszej kolejności tam gdzie realizowane są powtarzalne, rutynowe czynności, do których szkoda delegować trudnych do pozyskania pracowników. Z pewnością nieco większy potencjał w dostrzeganiu korzyści z wdrożenia autonomicznych wózków widłowych zauważą operatorzy dużych hal produkcyjno-magazynowych. Długie trasy, powtarzalne misje między kilkoma punktami i praca przez całą dobę to warunki idealne by rozważyć wdrożenie AGV

Wspólnie z partnerem dostarczającym AGV zdefiniuj ewentualne przeszkody na etapie przedwdrożeniowym

Omijanie przeszkód Inovatica AGV Każdy rzetelny dostawca pojazdów AGV zaproponuje analizę przedwdrożeniową, która pozwala zidentyfikować najważniejsze ryzyka. Możemy je podzielić na kilka obszarów. W Inovatica AGV przede wszystkim sprawdzamy czy realizowane procesy transportu wewnętrznego mogą być przejęte przez roboty. W dużym uproszczeniu analizujemy czy na wskazanych trasach i z określonym pakietem zadań mogą poruszać się pojazdy autonomiczne. Przykładowo oznacza to weryfikację szerokości ścieżek, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej, możliwość automatycznego otwierania bram znajdujących się na trasie przejazdu. Pod uwagę brana jest również jakość połączenia z lokalną siecią np. wi-fi czy 5G. Kolejny krok to analiza opłacalności wdrożenia. Wspólnie z potencjalnym zamawiającym sprawdzamy czy pomysł „spina się” pod względem finansowym. Bardzo ważnym momentem jest finalne przeszkolenie załogi magazynu z zasad współpracy z robotami. Duże znaczenie ma tutaj kultura pracy jaka obowiązuje w danej firmie. Podam konkretny przykład, jeśli na trasie AGV będą regularnie pojawiać się puste kartony, przypadkowe palety czy ogólnie mówiąc bałagan to znacząco obniży to jego prędkość działania a co za tym idzie efektywność.

Pamiętaj o rzetelnej kalkulacji wydatków

TCO Inovatica AGV W analizie wydatków postarajmy się policzyć kwotę TCO czyli Total Cost of Ownership. Poza samym wózkiem AGV zapytajmy o opłaty dodatkowe takie jak np. licencje na oprogramowanie zarządzające pojazdem czy koszt obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych. Dopiero znając całkowite koszty użytkowania wózka możemy je zestawiać z całkowitymi kosztami obsługi danego procesu przez operatorów manualnych i amortyzacją standardowego sprzętu. Z naszych obserwacji wynika, że AGV może się zwrócić już po 2 latach. Tak szybki czas zwrotu możliwy jest przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału wózka i pracy trzyzmianowej z przerwami na ładowanie lub wymianę akumulatora. Jednak nawet przy pracy AGV na jedną zmianę wciąż jest to opłacalna inwestycja.